Skip to main content

गायत्री के 108 नाम

सूर्य का ध्यान करते हुए मां गायत्री 08 नामों का जप करता है। मान्यता है की मां गायत्री उनकी एक की बार में अनेकों मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं।

गायत्री के 108 नाम 


 1. ॐ तरुणादित्य सङ्काशायै नमः।
 2. ॐ सहस्रनयनोज्ज्वलायै नमः।
 3. ॐ विचित्र माल्याभरणायै नमः।
 4. ॐ तुहिनाचल वासिन्यै नमः।
 5. ॐ वरदाभय हस्ताब्जायै नमः।
 6. ॐ रेवातीर निवासिन्यै नमः।
 7. ॐ प्रणित्यय विशेषज्ञायै नमः।
 8. ॐ यन्त्राकृत विराजितायै नमः।
 9. ॐ भद्रपादप्रियायै नमः।
 10. ॐ गोविन्दपदगामिन्यै नमः।
 11. ॐ देवर्षिगण सन्तुस्त्यायै नमः।
 12. ॐ वनमाला विभूषितायै नमः।
 13. ॐ स्यन्दनोत्तम संस्थानायै नमः।
 14. ॐ धीरजीमूत निस्वनायै नमः।
 15. ॐ मत्तमातङ्ग गमनायै नमः।
 16. ॐ हिरण्यकमलासनायै नमः।
 17. ॐ धीजनाधार निरतायै नमः।
 18. ॐ योगिन्यै नमः।
 19. ॐ योगधारिण्यै नमः।
 20. ॐ नटनाट्यैक निरतायै नमः।
 21. ॐ प्राणवाद्यक्षरात्मिकायै नमः।
 22. ॐ चोरचारक्रियासक्तायै नमः।
 23. ॐ दारिद्र्यच्छेदकारिण्यै नमः।
 24. ॐ यादवेन्द्र कुलोद्भूतायै नमः।
 25. ॐ तुरीयपथगामिन्यै नमः।
 26. ॐ गायत्र्यै नमः।
 27. ॐ गोमत्यै नमः।
 28. ॐ गङ्गायै नमः।
 29. ॐ गौतम्यै नमः।
 30. ॐ गरुडासनायै नमः।
 31. ॐ गेयगानप्रियायै नमः।
 32. ॐ गौर्यै नमः।
 33. ॐ गोविन्दपद पूजितायै नमः।
 34. ॐ गन्धर्व नगराकारायै नमः।
 35. ॐ गौरवर्णायै नमः।
 36. ॐ गणेश्वर्यै नमः।
 37. ॐ गुणाश्रयायै नमः।
 38. ॐ गुणवत्यै नमः।
 39. ॐ गह्वर्यै नमः।
 40. ॐ गणपूजितायै नमः।
 41. ॐ गुणत्रय समायुक्तायै नमः।
 42. ॐ गुणत्रय विवर्जितायै नमः।
 43. ॐ गुहावासायै नमः।
 44. ॐ गुणाधारायै नमः।
 45. ॐ गुह्यायै नमः।
 46. ॐ गन्धर्वरूपिण्यै नमः।
 47. ॐ गार्ग्य प्रियायै नमः।
 48. ॐ गुरुपदायै नमः।
 49. ॐ गुह्यलिङ्गाङ्ग धारिन्यै नमः।
 50. ॐ सावित्र्यै नमः।
 51. ॐ सूर्यतनयायै नमः।
 52. ॐ सुषुम्नाडि भेदिन्यै नमः।
 53. ॐ सुप्रकाशायै नमः।
 54. ॐ सुखासीनायै नमः।
 55. ॐ सुमत्यै नमः।
 56. ॐ सुरपूजितायै नमः।
 57. ॐ सुषुप्त व्यवस्थायै नमः।
 58. ॐ सुदत्यै नमः।
 59. ॐ सुन्दर्यै नमः।
 60. ॐ सागराम्बरायै नमः।
 61. ॐ सुधांशुबिम्बवदनायै नमः।
 62. ॐ सुस्तन्यै नमः।
 63. ॐ सुविलोचनायै नमः।
 64. ॐ सीतायै नमः।
 65. ॐ सर्वाश्रयायै नमः।
 66. ॐ सन्ध्यायै नमः।
 67. ॐ सुफलायै नमः।
 68. ॐ सुखदायिन्यै नमः।
 69. ॐ सुभ्रुवे नमः।
 70. ॐ सुवासायै नमः।
 71. ॐ सुश्रोण्यै नमः।
 72. ॐ संसारार्णवतारिण्यै नमः।
 73. ॐ सामगान प्रियायै नमः।
 74. ॐ साध्व्यै नमः।
 75. ॐ सर्वाभरणपूजितायै नमः।
 76. ॐ वैष्णव्यै नमः।
 77. ॐ विमलाकारायै नमः।
 78. ॐ महेन्द्र्यै नमः।
 79. ॐ मन्त्ररूपिण्यै नमः।
 80. ॐ महालक्ष्म्यै नमः।
 81. ॐ महासिद्ध्यै नमः।
 82. ॐ महामायायै नमः।
 83. ॐ महेश्वर्यै नमः।
 84. ॐ मोहिन्यै नमः।
 85. ॐ मधुसूदन चोदितायै नमः।
 86. ॐ मीनाक्ष्यै नमः।
 87. ॐ मधुरावासायै नमः।
 88. ॐ नागेन्द्र तनयायै नमः।
 89. ॐ उमायै नमः।
 90. ॐ त्रिविक्रम पदाक्रान्तायै नमः।
 91. ॐ त्रिस्वर्गायै नमः।
 92. ॐ त्रिलोचनायै नमः।
 93. ॐ सूर्यमण्डल मध्यस्थायै नमः।
 94. ॐ चन्द्रमण्डल संस्थितायै नमः।
 95. ॐ वह्निमण्डल मध्यस्थायै नमः।
 96. ॐ वायुमण्डल संस्थितायै नमः।
 97. ॐ व्योममण्डल मध्यस्थायै नमः।
 98. ॐ चक्रिण्यै नमः।
 99. ॐ चक्र रूपिण्यै नमः।
 100. ॐ कालचक्र वितानस्थायै नमः।
 101. ॐ चन्द्रमण्डल दर्पणायै नमः।
 102. ॐ ज्योत्स्नातपानुलिप्ताङ्ग्यै नमः।
 103. ॐ महामारुत वीजितायै नमः।
 104. ॐ सर्वमन्त्राश्रयायै नमः।
 105. ॐ धेनवे नमः।
 106. ॐ पापघ्न्यै नमः।
 107. ॐ परमेश्वर्यै नमः।
 108. ॐ वेदमातायै नमः।